Uw bestelling
Totaal
€ 0,00

Privacy en Disclaimer

Overzicht van de manier waarop we uw gegevens gebruiken

 • Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij, Traiteur Kook & Zo, (ook aangeduid als "Anneke's Kook & Zo " of "Kook & Zo" of "ons") persoonsgegevens van de klanten verzamelen, gebruiken, beschermen en delen.
 • Kook & Zo, die de websites, mobiele applicaties en activiteiten op de sociale media (“online diensten”) beheert, is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw informatie.
 • Kook & Zo verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u onze online diensten gebruikt, als u per telefoon of in een winkel van een bestelling plaatst, of als u op een andere manier met ons communiceert.
 • Kook & Zo gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk:
  • om uw bestellingen te verwerken;
  • voor het verstrekken van online diensten;
  • voor het beheer van klantenrelaties: vragen beantwoorden, vorderingen verwerken, feedback verzamelen, informatie verzamelen over nieuwe producten, aanbiedingen en diensten en het communicieren van aanbiedingen en acties;
  • om gepersonaliseerde advertenties aan te reiken; en
  • om analyses uit te voeren.
 • Persoonsgegevens worden alleen gedeeld binnen onze eigen winkel en de leveranciers die betrokken zijn bij de verwerking van uw bestellingen.
 • Indien wij uw toestemming nodig hebben, bijvoorbeeld bij het plaatsen van cookies of vergelijkbare technologieën, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken.
 • In deze Privacyverklaring wordt meer informatie gegeven over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw rechten in dit verband, met inbegrip van het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde onderdelen van de door Traiteur Kook & Zo uitgevoerde verwerking. U vindt meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen in "Welke rechten heb ik?".

Hoe verzamelt Traiteur Kook & Zo uw gegevens?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we van of over u verzamelen via de volgende methoden:

 • Online omgeving. Op de consument gerichte websites en applicaties van Kook & Zo, waaronder mini-websites die we beheren op sociale netwerken van derden zoals Facebook en Instagram.
 • Bezorgdiensten. We ontvangen de gegevens over uw bestelling via bezorgdiensten en platformen zoals Thuisbezorgd.

Opgelet: persoonsgegevens, die we via één methode verzamelen (bijv. via een website van Traiteur Kook & Zo), combineren we met persoonsgegevens die we via een andere methode verzamelen (bijv communicatie met Traiteur Kook & Zo).

De meeste persoonsgegevens verstrekt u ons vrijwillig. In sommige gevallen echter is het verstrekken van dergelijke gegevens nodig voor het leveren van diensten. Dat betekent dat we bepaalde diensten niet kunnen leveren zonder deze gegevens. Bijvoorbeeld, het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor de verwerking en de levering van uw bestelling. Als dergelijke gegevens niet worden verstrekt, kunnen we uw bestelling niet afronden of onze producten afleveren op uw adres. We informeren u wanneer het verstrekken van persoonsgegevens is vereist. Alle andere informatieverstrekking is optioneel.

Welke informatie verzamelen wij?

Persoonsgegevens

 • uw voor- en achternaam;
 • uw huisnummer, e-mailadres en telefoonnummer;
 • informatie over de rekening die u gebruikt voor toegang tot onze online diensten, het kopen of gebruiken van onze producten en diensten (gebruikersnaam, wachtwoord en soortgelijke gegevens);
 • andere persoonsgegevens die u met uw instemming aan ons doorgeeft wanneer u met ons communiceert.

Transactiegegevens

 • bijzonderheden over uw bestelling, waaronder facturatie- en besteladressen;
 • uw betalingsmethoden, betalingsgegevens, waaronder kaartgegevens wanneer u ervoor kiest online te betalen;
 • uw marketingvoorkeuren, waaronder alle toestemming die u ons hebt gegeven (indien gevraagd);
 • informatie betreffende de browser of het apparaat dat u gebruikt voor toegang tot onze website/applicaties, waaronder uw IP-adres.

Hoe gebruiken we deze informatie en wat is de rechtsgrondslag voor dit gebruik?

We verwerken deze persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het nakomen van een contract, of om maatregelen te nemen in verband met een contract: dit is relevant als u een account aanmaakt, een bestelling plaatst of meedoet aan een door ons georganiseerde prijsvraag. Dit omvat:
  • de verwerking van uw bestelling en het zorgen voor de levering/uitgifte van onze producten, en het tonen van de status van uw bestelling via schermen in de winkel en/of SMS berichten. het beheer van uw account op onze platformen (websites en applicaties),
  • het aannemen van betalingen,
  • communicatie met u.
 • Zoals vereist door Traiteur Kook & Zo om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven, met name:
  • we gebruiken uw informatie voor de levering van door u aangevraagde producten en diensten en reageren op eventuele opmerkingen die u ons toestuurt,
  • we controleren het gebruik van onze websites/applicaties en online diensten en gebruiken uw informatie om ons te helpen onze producten, inhoud, diensten en websites/applicaties, zowel on- als offline, te controleren, verbeteren en te beschermen,
  • wanneer u een creditkaart of betaalpas gebruikt ter betaling, gebruiken we ook derden voor de controle van de geldigheid van de bankgegevens, het rekeningnummer en kaartnummer teneinde fraude te voorkomen (zie doorgeven van gegevens hieronder),
  • we gebruiken informatie die u verstrekt voor het onderzoeken van klachten die we van u of anderen hebben ontvangen over onze websites/applicaties of onze producten en diensten,
  • we gebruiken gegevens zo nodig in verband met rechtsvorderingen, naleving, regelgevings- en onderzoeksdoeleinden; en
  • we kunnen uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen deel te nemen aan marktonderzoek, testen en enquêtes.
 • Waar u ons toestemming voor geeft:
  • om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met onze Cookieverklaring en de informatie die u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt,
  • in andere gevallen waarbij we u om toestemming vragen, gebruiken we de gegevens voor het doel dat we op dat moment toelichten.
 • Voor toepassingen die wettelijk verplicht zijn:
  • om te reageren op verzoeken van overheden of handhavingsinstanties in het kader van een onderzoek,
  • in het kader van verzoeken tot toegang van betrokkenen zoals voorzien door toepasselijke wetgeving.

Met wie we deze gegevens delen, waar en wanneer?

We delen uw persoonsgegevens alleen binnen onze winkel/organisatie met contact gegevens: Traiteur Kook & Zo, Arent Janszoon Ernststraat 193, 1083 GV, Amsterdam, Nederland.

We delen uw persoonsgegevens onze werknemers, voor de hierboven omschreven doeleinden, bijvoorbeeld voor de verwerking van uw bestelling en de verbetering van onze producten direct marketing.

We gebruiken derde leveranciers in het bijzonder voor het aanbieden van onze websites, en applicaties (de hosting partij), uitvoeren van onderhoud, betalingsdiensten, animaties, direct marketing en analysediensten (bijv. Google Analytics). We delen uw gegevens met online bezorgdiensten (bijv. Thuisbezorgd) teneinde de via hun platform geplaatste bestellingen af te handelen.

Persoonsgegevens worden gedeeld met overheidsinstellingen en/of handhavingsinstanties indien dit vereist is voor de bovengenoemde doeleinden, indien dit wettelijk verplicht is of vereist is in verband met de wettelijke bescherming van onze gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

In het geval dat ons bedrijf wordt verkocht aan of geïntegreerd met een ander bedrijf, worden uw gegevens beschikbaar gesteld aan onze adviseurs en de adviseurs van potentiële kopers en de gegevens worden gedeeld met de nieuwe eigenaars van het bedrijf.

Welke rechten heb ik?

U hebt het recht om ons om een ??kopie van uw persoonsgegevens te vragen; om de verwerking van uw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of beperken; en om de persoonsgegevens die u verstrekt voor een contract of met uw toestemming in een gestructureerd, machine-leesbaar formaat te verkrijgen en ons te vragen deze gegevens door te geven (over te dragen) aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Accountgegevens verwerken we zolang u een actieve gebruiker van onze websites bent en gedurende 3 jaar daarna.

Wanneer we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, verwerken we de gegevens tot u ons vraagt daarmee te stoppen en gedurende een korte periode daarna (zodat wij uw verzoek kunnen implementeren). We maken ook voor onbepaalde tijd aantekening van het feit dat u ons hebt gevraagd u geen direct marketing te sturen of uw gegevens te verwerken zodat we uw verzoek in de toekomst kunnen respecteren.

Hoe neem ik contact op met u?

Als u meer wilt weten over de wijze waarop we persoonsgegevens verwerken of als u bezorgd bent over hoe we uw gegevens verwerken kunt u ons bellen of een e-mail sturen, bekijk hiervoor onze contact pagina.

Update van de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt. In sommige gevallen kunnen we u ook actief informeren over specifieke gegevensverwerkingsactiviteiten of belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving.